Lions Club Bodegraven

Copyright © All rights reserved. Made by Lions Club Bodegraven

MD 110 AZ-3-B

Welkom op de website van Lions Club Bodegraven. Onze club is in het jaar 1981 opgericht en heeft in de afgelopen 35 jaar een eigen plek verworven in de Bodegraafse gemeenschap.


Op dit moment telt onze club 30 leden. Onze vaste vergaderavonden zijn de eerste en derde donderdagavond van de maand. We houden een eetavond in restaurant Bij Robbert, en een clubavond in lokaal cultureel centrum Evertshuis, beide in het centrum van Bodegraven.


We volgen het wereldwijde Lions motto “We Serve”. Dat betekent dat wij als vriendenclub zonder enige binding en op vrijwillige basis samen activiteiten organiseren en initiatieven nemen voor een betere samenleving. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op de Bodegraafse samenleving.


Zo zijn wij samen met enkele andere clubs in de omgeving van Bodegraven medeorganisator van de jaarlijkse fietsronde door het Groene Hart. Met de opbrengsten van dit evenement bieden wij plaatsgenoten de mogelijkheid voor een korte vakantiereis met Nationale Vereniging de Zonnebloem. Een andere jaarlijks terugkerende activiteit is de Muzikale Kerst Ontmoeting in het Evertshuis voor de wat oudere inwoners van Bodegraven.

Een aantal leden van onze club zet zich bijzonder in om de historische korenmolen De Arkduif draaiend te houden. Deze molen is inmiddels volledig gerestaureerd en open voor het publiek.


Kortom wij vormen een enthousiaste groep Bodegravers voor wie de gezelligheid van de tweemaandelijkse ontmoeting van belang is en die zich met enthousiasme inzetten voor diverse goede doelen.

Ook de komende tijd staan er weer activiteiten op het programma die de moeite waard zijn om kennis van te nemen. Op deze site vindt u daarover de informatie.


Rob Overes

Voorzitter Lions Club Bodegraven

Een optreden tijdens de Muzikale Kerst Ontmoeting 2018, een gezellig samenzijn voor ouderen in en rond Bodegraven

Het resultaat van de Graffiti workshop tijdens de Diamant-vakantieweek

Daarnaast organiseren wij jaarlijks een KennisQuiz voor bedrijven waarvan de opbrengsten gaan naar een goed doel. In 2016 werd de opbrengst gebruikt voor ondersteuning van Bousa: projecten voor kinderen en (groot)ouders in kwetsbare gezinnen om hen betere kansen en meer perspectief te bieden. Ook hebben we in 2015 een vakantieweek georganiseerd, de Diamantweek, voor kinderen in achterstandssituaties uit de Diamantwijk en omgeving in Amsterdam. Dit succesvolle project is in nauwe samenwerking met Stichting Combiwel uitgevoerd. De opbrengst van een eerdere KennisQuiz is aan dit project besteed.


Lions Club Bodegraven doneert 8000 euro aan Hospice

Rob Overes, voorzitter van Lions Club Bodegraven, overhandigde afgelopen vrijdag een cheque ter waarde van 8000 euro aan Nelleke Mouthaan, de coördinatrice van het in aanbouw zijnde Hospice in Bodegraven. Het bedrag wordt besteed aan airconditioners voor de gastenkamers. De secretaris van de Lions Club, Jan Bouwens, en de voorzitter van het bestuur van Hospice Bodegraven-Reeuwijk, Gert Nap, waren aanwezig bij de overhandiging.

De Lions zetten zich lokaal en wereldwijd belangeloos in voor het goede doel en elke Lions Club bepaalt zelf hoe en waarvoor. Dat leidt tot een scala aan Lions-activiteiten. De Lions Club in Bodegraven organiseert onder andere de jaarlijkse fietsronde door het Groene Hart, de Kennis-Quiz voor bedrijven en de jaarlijks terugkerende Muzikale Kerst Ontmoeting in het Evertshuis voor de wat oudere inwoners van Bodegraven. De opbrengsten van al deze activiteiten gaan naar het goede doel. Rob Overes: "Het Hospice in Bodegraven is een prachtig initiatief. Lions Bodegraven wilde graag een significant bedrag schenken aan dit lokale doel." Secretaris van de Lions, Jan Bouwens, is al vanaf het allereerste begin betrokken bij het Hospice. Hij is onder ander medeverantwoordelijk voor het ondernemingsplan wat voor het Hospice moest worden opgesteld. Jan Bouwens: "Uit onze reservepot hebben we graag een flink bedrag vrijgemaakt voor het Hospice.

V.l.n.r. Gert Nap, Nelleke Mouthaan, Rob Overes en Jan Bouwens

De missie van het Hospice om professionele zorg in een liefdevolle omgeving te verlenen om gasten met hun naasten op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven, is precies een doel waar Lions zich graag sterk voor maakt. We beschikten over het wensenlijstje van het Hospice en lieten de keuze uiteindelijk vallen op de airconditioning voor de drie gastenkamers.


Deze zomer open

De verbouwing van het pand aan de Boesemsingel verloopt voorspoedig. Het streven om deze zomer de deuren van het Hospice te openen, staat nog steeds. Nelleke Mouthaan: "We zijn erg blij met alle hulp die we krijgen. De geweldige bijdrage van de Lions Club uit Bodegraven stelt ons in staat het nog gerieflijker te maken voor onze toekomstige gasten, geweldig."


Kluthe Benelux verrassende winnaar van KennisQuiz Bodegraven 2019!!

Bedrijf Kluthe Benelux won donderdagavond 7 maart de eerste prijs tijdens de KennisQuiz Bodegraven 2019. De KennisQuiz Bodegraven wordt ieder jaar georganiseerd door Lions Club Bodegraven waarbij de opbrengst van de avond wordt overhandigd aan een plaatselijk doel.

Dit jaar wordt de opbrenst besteedt aan een financiële bijdrage bij het plaatsen van meerdere AED’s in diverse wijken in Bodegraven.


Lees hier meer.

Het winnende team van Kluthe Benelux