Copyright © All rights reserved. Made by Lions Club Bodegraven

Requires JavaScript

Tap hier voor
de Full Page website

MD 110 AZ-3-B

Lions Club Bodegraven

Welkom op de website van Lions Club Bodegraven. Onze club is in het jaar 1981 opgericht en heeft in de afgelopen 35 jaar een eigen plek verworven in de Bodegraafse gemeenschap.

Op dit moment telt onze club 30 leden. Onze vaste vergaderavonden zijn de eerste en derde donderdagavond van de maand. We houden een eetavond in restaurant Bij Robbert, en een clubavond in lokaal cultureel centrum Evertshuis, beide in het centrum van Bodegraven.

We volgen het wereldwijde Lions motto “We Serve”. Dat betekent dat wij als vriendenclub zonder enige binding en op vrijwillige basis samen activiteiten organiseren en initiatieven nemen voor een betere samenleving. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op de Bodegraafse samenleving.

Zo zijn wij samen met enkele andere clubs in de omgeving van Bodegraven medeorganisator van de jaarlijkse fietsronde door het Groene Hart. Met de opbrengsten van dit evenement bieden wij plaatsgenoten de mogelijkheid voor een korte vakantiereis met Nationale Vereniging de Zonnebloem. Een andere jaarlijks terugkerende activiteit is de Muzikale Kerst Ontmoeting in het Evertshuis voor de wat oudere inwoners van Bodegraven.

Een aantal leden van onze club zet zich bijzonder in om de historische korenmolen De Arkduif draaiend te houden. Deze molen is inmiddels volledig gerestaureerd en open voor het publiek.


Kortom wij vormen een enthousiaste groep Bodegravers voor wie de gezelligheid van de tweemaandelijkse ontmoeting van belang is en die zich met enthousiasme inzetten voor diverse goede doelen.


Ook de komende tijd staan er weer activiteiten op het programma die de moeite waard zijn om kennis van te nemen. Op deze site vindt u daarover de informatie.


Paul Kleuver

Voorzitter Lions Club Bodegraven

Daarnaast organiseren wij jaarlijks een KennisQuiz voor bedrijven waarvan de opbrengsten gaan naar een goed doel. In 2016 werd de opbrengst gebruikt voor ondersteuning van Bousa: projecten voor kinderen en (groot)ouders in kwetsbare gezinnen om hen betere kansen en meer perspectief te bieden. Ook hebben we in 2015 een vakantieweek georganiseerd, de Diamantweek, voor kinderen in achterstandssituaties uit de Diamantwijk en omgeving in Amsterdam. Dit succesvolle project is in nauwe samenwerking met Stichting Combiwel uitgevoerd. De opbrengst van een eerdere KennisQuiz is aan dit project besteed.Een optreden tijdens de Muzikale Kerst Ontmoeting, een gezellig samenzijn voor ouderen in en rond Bodegraven

Het resultaat van de Graffiti workshop tijdens de Diamant-vakantieweek

KennisQuiz Bodegraven 2020

Op donderdag 5 maart organiseert Lions Club Bodegraven weer de jaarlijkse KennisQuiz Bodegravenvoor bedrijven, instellingen en andere groepen mensen die samen een leuke avond willen hebben.


De Lions KennisQuiz is een gezellige avond in het Evertshuis met een buffet, een hapje en een drankje waarin de teams tegen elkaar strijden om de felbegeerde wisselbokaal en daarnaast ook geld inzamelt voor een goed doel.Elk team draagt EUR 495,00 bij, waarvan het grootste deel naar het goede doel gaat. Dit jaar dragen we met de opbrengst bij aan de organisatie van de Diamantweek. Samen met de stichting Combiwel organiseren we van 20 tot 24 juli een week vol activiteiten voor kinderen in achterstandssituaties, waarvoor vakantie niet tot de mogelijkheden behoort. Ze zijn afkomstig uit de Diamantwijk in Amsterdam en omgeving.


De aanvang van de KennisQuiz is 18.00 en eindigt rond 22.30 met de prijsuitreiking.


Klik hier voor meer informatie


Inschrijven is gemakkelijk, een korte bevestiging aan kennisquiz@lionsbodegraven.nl volstaat.


Bij de Worst & Ham vragen in 2019 moest letterlijk proefondervindelijk worden vastgesteld wat het goede antwoord was