Copyright © All rights reserved. Made by Lions Club Bodegraven

Requires JavaScript

Tap hier voor
de Full Page website

MD 110 AZ-3-B

Lions Club Bodegraven

KennisQuiz Bodegraven 2019

Op 7 maart organiseerde Lions Club Bodegraven weer de jaarlijkse KennisQuiz Bodegraven voor bedrijven, instellingen en andere groepen mensen die samen een leuke avond willen hebben.


KennisQuiz Bodegraven is een gezellige avond in het Evertshuis, met een buffet, een hapje en een drankje waarin de teams tegen elkaar strijden om de felbegeerde wisselbokaal en daarnaast ook geld wordt ingezameld voor een goed doel, dit jaar de “buurt AED”. Elk team draagt hier € 495 voor bij.
Winnaar dit jaar is bedrijf Kluthe Benelux uit Alphen aan den Rijn. Direct al na ronde 1 behoorde dit team bij de best scorende teams. Een belangrijke winst haalde dit team met categorie ‘Woordspel’. Een nieuw item in deze quiz, vergelijkbaar met Scrabble, maar waarbij de deelnemers worden geconfronteerd met wat eigenaardige restricties. De doorslag in de eindscores gaf de eindronde: moeilijke en snel te beantwoorden vragen met een dubbele puntentelling.Het winnende team van Kluthe Benelux

Tweede en derde werden respectivevelijk Dierenartsenpraktijk Bodegraven en Sales EQ. Een knappe prestatie overigens voor Sales EQ die dit jaar voor de eerste keer deel nam.


De 20 deelnemende teams hebben een spannende- maar bovenal gezellige avond beleefd. Ook volgend jaar wordt weer een KennisQuiz Bodegraven 2020 gehouden. Meer informatie hierover vindt u in de maanden daar voorafgaand op deze site.Goede doel 2019:

 

Buurt AED


De opbrengst van deze avond, € 5.000,-, wordt besteed aan Buurt AED. Dit is een bestaand initiatief van de hartstichting en Philips (buurtaed.nl), waarin mensen via een website geld in kunnen zamelen voor een AED in hun eigen buurt.  


Ieder buurt initiatief wordt vanuit deze opbrensgt voor € 800,- ondersteund. Is het benodigde geld (€1.660,-) binnen dan wordt de AED door Philips geplaatst. Op het moment van de KennisQuiz werd hier bij twee buurt initiatieven al aan voldaan en worden direct na de KennisQuiz de eerste twee AED’s geplaatst.

Symbolische overdracht door KennisQuiz voorzitter Erik Jan Boon van de opbrengst van de KennisQuiz aan Rina Hampel van Hartveilig Wonen Bodegravend,  als vertegenwoordigster van de te plaatsen buurt AED’s

Bij de Worst & Ham vragen moest letterlijk proefondervindelijk worden vastgesteld wat het goede antwoord was

Start van de avond met uitleg over het verloop van de KennisQuiz

De kennisQuiz Bodegraven wordt voorafgegaan door een uitgebreid warm buffet