Lions Club Bodegraven

Copyright © All rights reserved. Made by Lions Club Bodegraven

MD 110 AZ-3-B

KennisQuiz Bodegraven 2018


Inmiddels zijn de voorbereidingen van de KennisQuiz Bodegraven 2018 bijna afgerond. Deze vindt plaats op 8 maart 2018 in het Evertshuis/BijEverts te Bodegraven. Ook dit jaar zullen wij ervoor zorgen dat de opzet van de KennisQuiz vernieuwend, leuk,

uitdagend en spannend tot het einde is. Hierbij gebruik makend van multimedia en veel beeld- en geluidmateriaal. Met een goede culinaire verzorging, mogelijkheid tot netwerken, en ten slotte een mooie opbrengst voor het goede doel hebben wij de juiste ingrediënten voor een gezellige avond.


Het gekozen doel voor dit jaar is Scouting Bolaro.

Welkom bij Lions Club Bodegraven

Welkom op de website van Lions Club Bodegraven. Onze club is in het jaar 1981 opgericht en heeft in de afgelopen 35 jaar een eigen plek verworven in de Bodegraafse gemeenschap.


Op dit moment telt onze club 30 leden. Onze vaste vergaderavonden zijn de eerste en derde donderdagavond van de maand. We houden een eetavond in restaurant Bij Robbert, en een clubavond in lokaal cultureel centrum Evertshuis, beide in het centrum van Bodegraven.


We volgen het wereldwijde Lions motto “We Serve”. Dat betekent dat wij als vriendenclub zonder enige binding en op vrijwillige basis samen activiteiten organiseren en initiatieven nemen voor een betere samenleving. Wij richten ons daarbij in het bijzonder op de Bodegraafse samenleving.


Zo zijn wij samen met enkele andere clubs in de omgeving van Bodegraven medeorganisator van de jaarlijkse fietsronde door het Groene Hart. Met de opbrengsten van dit evenement bieden wij plaatsgenoten de mogelijkheid voor een korte vakantiereis met Nationale Vereniging de Zonnebloem. Een andere jaarlijks terugkerende activiteit is de Muzikale Kerst Ontmoeting in het Evertshuis voor de wat oudere inwoners van Bodegraven.

Een aantal leden van onze club zet zich bijzonder in om de historische korenmolen De Arkduif draaiend te houden. Deze molen is inmiddels volledig gerestaureerd en open voor het publiek.


Kortom wij vormen een enthousiaste groep Bodegravers voor wie de gezelligheid van de tweemaandelijkse ontmoeting van belang is en die zich met enthousiasme inzetten voor diverse goede doelen.

Ook de komende tijd staan er weer activiteiten op het programma die de moeite waard zijn om kennis van te nemen. Op deze site vindt u daarover de informatie.


Rob Overes

Voorzitter Lions Club Bodegraven

Een optreden tijdens de Muzikale Kerst Ontmoeting 2016, een gezellig samenzijn voor ouderen in en rond Bodegraven

Het resultaat van de Graffiti workshop tijdens de Diamant-vakantieweek

Daarnaast organiseren wij jaarlijks een KennisQuiz voor bedrijven waarvan de opbrengsten gaan naar een goed doel. In 2016 werd de opbrengst gebruikt voor ondersteuning van Bousa: projecten voor kinderen en (groot)ouders in kwetsbare gezinnen om hen betere kansen en meer perspectief te bieden. Ook hebben we in 2015 een vakantieweek georganiseerd, de Diamantweek, voor kinderen in achterstandssituaties uit de Diamantwijk en omgeving in Amsterdam. Dit succesvolle project is in nauwe samenwerking met Stichting Combiwel uitgevoerd. De opbrengst van een eerdere KennisQuiz is aan dit project besteed.


Kijk voor meer in formatie en voor het inschrijven van uw team van collega’s, vrienden, beroepsverwanten, enz. op de pagina KennisQuiz Bodegraven.


Op de achtergrond de auto die Stichting Deur Tot Deur kon aanschaffen dankzij een bijdrage uit de opbrengst van KennisQuiz 2017